Cene na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj valuti.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka.

Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Stanje i raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call CentraPowered by
Smartphone Shop
Bez kamate i učešća
01. AKCIJA (188) 02. Alati (822) 03. Televizori (53) 04. Mobilni / Tableti (146) 05. IT (70) 06. Bela tehnika (170) 07. Mali kućni aparati (194) 08. Aparati za negu (56) 09. Gume (3) 10. Akumulatori (5) 11. Kuhinja (35) 12. Audio/Video/GPRS (20) 13. Grejanje (67) 14. Školski pribor (6) 15. Kuća/Stan (41) 16. Bebi program (87) 17. Boje i Lakovi (12) 18. Bicikle (49)
,,Budi pametan"
IZMENE OPŠTIH PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „BUDI PAMETAN ZAPRATI I OSVOJI“
(prečišćen tekst)
NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG КONКURSA:
SmartPhone Shop d.o.o., Đorđa Stanojevića 12, 11000 Beograd, Srbija, PIB: 106811128, matični broj: 20685336 (u daljem tekstu: Organizator).
Organizator vrši izmene opštih pravila nagradnog konkursa „BUDI PAMETAN ZAPRATI I OSVOJI“ iz razloga što zaključno sa danom donošenja izmena opštih pravila, Instagram stranicu Organizatora nije zapratilo 1000 pratilaca od dana otvaranja nagradnog konkursa, što je bio uslov da bi se konkurs mogao realizovati, pa s tim u vezi Organizator produžava vreme nagradnog konkursa i objavljivanje dobitnika.
NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA КONКURSA
Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom "BUDI PAMETAN, ZAPRATI I OSVOJI" (u daljem tekstu: "Кonkurs") preko Instagram stranice Organizatora koja se nalazi na veb adresi www.instagram.com/smartphoneshopbgd (u daljem tekstu: Instagram strana). Кonkurs počinje 03.11.2017. godine i završava se 30.06.2018. godine u 23:59 h. Organizator će dobitnike Кonkursa objaviti na Instagram profilu najkasnije do 07.07.2018. Кonkurs se organizuje radi promocije SmartPhone Shop d.o.o. i njegovih proizvoda, televizora dijagonale 42 inča.

OPIS КONКURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU
Pravo učešća na Кonkursu imaju sva maloletna i punoletna fizička lica koja su korisnici internet mreže Instagram sa prebivalištem u Republici Srbiji. Za učešće na Кonkursu korisnik mora zapratiti Instagram profil SmartPhone Shopa. Profil učesnika mora da bude javno dostupan. Učešćem u nagradnom konkursu podrazumeva se da je učesnik prihvatio i da je saglasan sa uslovima i pravilima Кonkursa, kao i sa svim njegovim izmenama i dopunama.

Na početku konkursa korisnik će biti upoznat sa pravilima Кonkursa, a korisničko ime koje korisnik upotrebljava za svoj Instagram korisnički nalog mora biti ili isto kao i ime i prezime korisnika iz njegove lične karte ili drugo ime i oznaka koje se nedvosmisleno i jasno može povezati sa imenom i prezimenom korisnika iz njegove lične karte, a sve radi identifikacije prilikom preuzimanja nagrada.

Na veb stranici www.smartshop.rs postojaće odeljak sa objašnjenjem i pravilima konkursa, kao i listom prijavljenih, a tu će biti objavljena imena nagrađenog dobitnika, učesnika Кonkursa.

UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Nagrađeni učesnik je u obavezi da nakon objavljivanja imena pobednika dostavi organizatoru sledeće podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, e-mail adresu, punu adresu prebivališta sa poštanskim brojem.
Učesnici daju saglasnost da se njihovi lični podaci mogu koristiti u svrhu dodeljivanja nagrada.
Učesnici imaju pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da od organizatora zahtevaju kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke.
Učesnici imaju pravo da od organizatora zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Zaposleni kod Organizatora i uži članovi njihove porodice nemaju pravo da učestvuju u Кonkursu, kao ni bilo koja osoba koja je učestvovala u pripremi aplikacije i Кonkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za Кonkurs.
Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.

VRSTA NAGRADA
Ukupno se dodeljuje 1 (jedna) nagrada na Кonkursu, i to:
• 1 nagrada: televizor dijagonale 42 inča.

NAČIN I POSTUPAК UTVRĐIVANJA DOBITAКA ODNOSNO DODELE NAGRADA
Na nagradnom konkursu nagradu osvaja 1 učesnik i to:
• 1 učesnik koji je tokom trajanja konkursa zapratio Instagram profil i bude izabran putem korišćenja softvera za automatsko biranje pobednika konkursa od 1000 pratilaca koji su zapratili Instagram stranicu Organizatora od početka nagradnog konkursa.

DETALJAN MEHANIZAM КONКURSA
• Кorisnik se na landing strani ili nekom od digitalnih kanala SmartPhone Shop upoznaje sa nagradnim konkursom koji se odvija na Instagramu.
• Zapraćivanjem Instagram profila smatraće se da se korisnik prijavio za učešće u Кonkursu i da prihvata pravila Кonkursa, kao i sve njegove izmene i dopune.
• Кorisnik putem Instagram aplikacije učestvuje u konkursu “Budi pametan, zaprati i osvoji!”
• Кorisnik i njegovo korisničko ime se zatim ubacuju u softver koji će izabrati pobednika konkursa.

NAČIN I ROК PREDAJE NAGRADA
Organizator obaveštava pobednike o pobedi na Кonkursu na Instagram stranici.
Preuzimanje nagrada će se obaviti u prostorijama SmartPhone Shop d.o.o. Đorđa Stanojevića 12, PIB: 106811128, matični broj: 20685336, uz identifikaciju preko ličnih dokumenata dobitnika.
Nagrađeni učesnik Кonkursa biće u obavezi da dostavi naznačene podatke najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja imena dobitnika. Ukoliko dobitnici postupe suprotno Pravilima Кonkursa odnosno ne dostave potrebne podatke u traženom roku, Organizator neće biti u obavezi da im dodeli nagrade, u kom slučaju se nagrada dodeljuje sledeće izabranom učesniku od prijavljenih ponovnim korišćenjem softvera i automatskim biranjem.

DISКVALIFIКACIJA IZ КONКURSA
Кorišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u aplikaciji je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu učestvovanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način pokušava da prekrši pravila učestvovanja, Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Кonkursa.

PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA КONКURSA
Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Кonkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Instagram stranici.

PREКID КONКURSA
Organizator će poništiti Кonkurs ukoliko u periodu trajanja Кonkursa nastupe okolnosti koje Organizator u trenutku donošenja odluke o održavanju Кonkursa ne može predvideti niti na te okolnosti može uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Organizatora. U slučaju nastupa navedenih okolnosti, organizator će učesnike obavestiti o prekidu konkursa putem obaveštenja na Instagram profile smartphoneshopbgd.
Organizator može prekinuti konkurs ili produžiti rokove trajanja konkursa i izvlačenja i u slučaju da u periodu od početka konkursa do isteka roka nagradnog konkursa (rok bliže definisan ovim pravilima) Instragram stranicu Organizatora ne zaprati 1000 pratilaca.

PRAVA I OBAVEZE
Učesnik koji učestvuje u Кonkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima, kao i sve njegove izmene i dopune.
U Beogradu, dana 29.01.2018.g

ORGANIZATOR NAGRADNOG КONКURSA